RPH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2 KSSRRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
 
Mata Pelajaran           : Pendidikan Agama Islam
Tarikh/hari                   : 02 November 2012 / Jumaat                       
Kelas                           : 2 Cemerlang
Masa                           : 2.00-3.00ptg             
Bidang                         : Jawi
Standard
Kandungan                  : 6.1 Membaca, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada     suku kata terbuka dan tertutup

Standard
Prestasi                       : 6.1.1 Membaca, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada  suku kata terbuka dan tertutup dengan betul

Hasil
Pembelajaran              : Diakhir pengajaran murid dapat:
1. membaca perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup
2.membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup
Pengetahuan sedia ada : Murid sudah mengetahui huruf-huruf jawi tunggal           
Pendekatan                     : Masteri
Strategi                            : Berpusatkan guru, pelajar dan bahan
Kaedah                            : Penerangan,latih tubi, soal jawab,main peranan
ABM                                 :  Bekas berisi guli , kad kalimah , lembaran kerja, sampul surat dan kad manila
Nilai Murni                      : Bertanggungjawab, yakin,menghormati guru, bersungguh-sungguh  
                                           dan bekerjasama               
EMK                               : Inovatif dan kreatif – murid boleh membina seberapa banyak 
                                          perkataan  daripada suku kata terbuka dan tertutup yang diberi 
                                          oleh guru.
Kemahiran                   : Mendengar, Membaca  dan menulis
Gabungjalin                  : Tilawah Al-Quran, Ibadah
Penyerapan Ilmu         : Bahasa Melayu
KBKK                           : Dapat membezakan suku kata terbuka dan suku kata tertutup 
    Dapat membina perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup.

Langkah/Masa
Isi pelajaran
Aktiviti pengajaran pembelajaran
Catatan/alat
Aktiviti guru
Aktiviti murid
Pendahuluan (2minit)
Ucapan salam dan bacaan doa:
Guru memberi salam dan seterusnya  meminta murid membaca doa
Murid menjawab salam dan membaca doa
Doa sebelum belajar
Set induksi
(3minit)
Membuka dan menutup bekas yang berisi guli

-Guru meminta seorang murid datang kehadapan untuk mengeluarkan sebiji guli dari bekas yang tertutup.

-Guru bertanyakan soalan.
 Bagaimanakah caranya murid mengambil guli dari bekas tersebut?

-Guru memberi pujian atas jawapan itu dan meminta seorang lagi murid datang ke hadapan untuk menyimpan guli tersebut.

-Guru bertanyakan soalan.
Apakah yang perlu dilakukan selepas memasukkan guli ke dalam bekas tersebut?

-Guru memuji jawapan murid dan mengaitkannya dengan tajuk pada hari ini.
-Murid mengeluarkan sebiji guli


-Murid menjawab soalan guru.
Membuka penutup bekas itu terlebih dahulu.


. –Murid memasukkan guli ke dalam bekas dan menutupnya.

-Murid menjawab soalan guru.
Menutup bekas tersebut dengan penutupnya.
Strategi :
Berpusatkan guru

Kaedah :
Main perananABM :
Bekas dan guli

Nilai :
Yakin

KBKK :
Pelajar mendapat gambaran awal tentang topik yang akan diajar.

Peneguhan :
Pujian
Langkah 1
(10 minit)
1.Suku kata terbuka
با
بي
بو
دا
دو
سي
ما
هو-Guru menunjukkan kad kalimah yang mengandungi satu perkataan suku kata terbuka.

-Guru meminta murid mengeja dan menyebut satu perkataan suku kata terbuka .

-Guru meminta murid menyebut dalam kumpulan

-Guru meminta  4 orang murid datang ke hadapan untuk mengeja .


-Murid melihat kad tersebut.
-Murid mengeja dan menyebut perkataan suku kata terbuka-Murid mengeja dalam kumpulan


-Murid mengeja di hadapan kelas


Strategi :
Berpusatkan guru dan bahan

Kaedah :
Latih tubi

ABM :
Kad kalimah,

Nilai :
Menghormati guru

KBKK :
Pelajar dapat membezakan suku kata terbuka dan suku kata tertutup

Peneguhan :
Pujian


Langkah 2
(6 minit)
2.Suku kata tertutup
تغ
لغ
-Guru menunjukkan kad kalimah yang mengandungi satu perkataan suku kata tertutup.

-Guru meminta murid mengeja dan menyebut satu perkataan suku kata tertutup .


-Guru meminta murid menyebut dalam kumpulan

-Guru meminta  4 orang murid datang ke hadapan untuk mengeja .

 -Guru memberi pujian kepada murid kerana dapat mengeja  dengan baik.
-Murid melihat kad tersebut.-Murid mengeja dan menyebut perkataan suku kata terbuka


-Murid mengeja dalam kumpulan-Murid mengeja di hadapan kelas

Strategi :
Berpusatkan murid dan bahan

Kaedah :
Latih tubi

ABM :
Kad kalimah,

Nilai :
Bekerjasama


KBKK :
Pelajar dapat membezakan suku kata terbuka dan suku kata tertutup

Peneguhan :
Pujian

Langkah 3
(10 minit)
3.Membina perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup.-Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan

-Guru memberi contoh membina perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup.

Contoh :

با تغ


با لغ


-guru memberi arahan untuk aktiviti berkumpulan.

-Murid mendengar arahan guru-Murid mengeja dan menyebut perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup


-Murid membina perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup secara berkumpulan


Strategi :
Berpusatkan murid

Kaedah :Penerangan dan
berkumpulan

ABM :
Kad kalimah, kad manila, pen marker

Nilai :
Bersungguh-sungguh

KBKK :
Pelajar dapat membina perkataan

Peneguhan :
Pujian

Langkah 4
(14 minit)
4.Pembentangan kumpulan


-Guru meminta murid menghantar kerja  berkumpulan ke hadapan dan menampalnya di papan putih.

-Guru meminta murid-murid datang ke hadapan untuk melihat hasil kerja mereka dan kumpulan lain.

-Guru meminta setiap kumpulan 1 -4 mengeja dan menyebut perkataan yang ditulis.

-Ketua kumpulan membawa hasil kerja kumpulan dan diserahkan kepada guru.

-Murid mengeja secara berkumpulan.-.
Strategi :
Berpusatkan guru

Kaedah :
Soal jawab

ABM :
Kad kalimah

Nilai :
Bertanggungjawab

KBKK :
Pelajar dapat membina perlbagai perkataan

Peneguhan :
Pujian

Penggayaan
( 10 minit )
5.Lembaran kerja
( Lampiran A )
-Guru menerangkan cara menjawab lembaran kerja

-Guru membahagikan kertas kepada murid-murid.

-Murid mendengar penerangan guru.


-Murid menjawab soalan pada kertas
Strategi :
Berpusatkan guru

Kaedah :
Latih tubi

ABM :
Kad kalimah

Nilai :
Bertanggungjawab

KBKK :
Pelajar dapat membina perlbagai perkataan

Penutup
( 5minit )


-Guru menasihati murid-murid supaya mengulangkaji pelajaran di rumah dan menyiapkan jawapan bagi soalan buku aktiviti jawi di rumah.

-Murid berjanji akan mengulangkaji pelajaran di rumah.No comments:

Post a Comment